Kontaktné údaje:
DEVIRA REALITY
Realitná kancelária

Tel.: 0944 468 701
Email: info@devirareality.sk
web: devirareality.sk

Adresa: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Obchodné meno:
DEVIRA REALITY s.r.o.
so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 55 349 668
DIČ: 2121959642

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 46120/S

Bankové spojenie: Tatra banka, akciová spoločnosť
IBAN: SK95 1100 0000 0029 4714 8242

Napíšte nám